Popredajný servis a klientská podpora - Cenník hodinových sadzieb

Odovzdaním projektu a dokončením prác sa náš záujem o vás nekončí. Pre zákazníkov poskytujeme spoľahlivý servis a klientskú podporu. Máte záujem o popredajný servis alebo konzultácie? Obráťte sa na nás!

Čiara

Projektová dokumentácia
Každý dom potrebuje projekt, kvalitné softvérové riešenie na tom nie je inak. Preto, aby sme Vám garantovali presnú funkcionalitu diela je potrebné skôr, ako začneme pracovať, presne špecifikovať všetky stránky a podstránky celkového diela formou tzv. drátových modelov / UML diagramov s komentármi. Pri návrhu zohľadníme a poradíme najmodernejšie techniky v oblasti web dizajnu.

(cena za každú začatú hodinu prác, v cene sú už započítané aj konzultácie) 40,00 € / 1 hod.

 

Príprava zmlúv a licenčných dokumentov
Vyžadujeme seriózny prístup a to isté aj ponúkame. Ponúkame Vám prípravu zmluvy o dielo s licenčnou doložkou na grafickú a výstupnú časť diela, ako aj zmluvu o popredajnom servise. Táto zmluva Vám zaručí, že všetky Vami zaslané požiadavky budú vždy a v čas vybavené aj po odovzdaní diela, a budete vždy a včas informovaný o termínoch vybavenia Vašich požiadaviek alebo náhradných termínoch. Zároveň Vám vieme poskytnúť prostredníctvom nášho právneho oddelenia zameraného výlučne na obchodné a licenčné právo, plný servis pri zazmluvňovaní a licencovaní poskytnutých riešení pre Vašich klientov.

(cena za každú začatú hodinu prác) 65,00 € / 1 hod.

 

Grafické práce, kreatívny návrh
Vyhotovíme pre Vás JEDINEČNÉ grafické spracovanie Vášho projektu na základe vopred dohodnutej projektovej dokumentácie. Zistíme Vaše potreby a zapracujeme ich do moderného dizajnu podľa aktuálnych trendov.

(cena za každú začatú hodinu prác) 30,00 € / 1 hod.

 

Vyskladávanie html / css layoutov
Zabezpečíme, aby nami nakreslený dizajn diela zodpovedal aj po vyskladaní kódu výstupnej časti stránky tomuto dizajnu a všetkým detailom. Zároveň zabezpečíme, aby bol dizajn vyskladaný tak, aby sa na všetkých typoch internetových prehliadačov zobrazoval na 98% rovnako. Všetky naše aplikácie sú zároveň plne responzívne, tj. prispôsobujú sa zobrazeniu na aktuálnom zariadení (počítač / tablet / mobil).

(cena za každú začatú hodinu prác) 25,00 € / 1 hod.

 

Porgramátorské práce PHP, MySQL, Ajax, jQuery, JavaScript, SQL – technológia, Laravel Framework, LATTE, objektové programovanie / OOP)

(cena za každú začatú hodinu prác) 35,00 € / 1 hod.

 

Programátorské práce (FLASH , JAVA, ActionScript, komunikáciou XML a DB, webovými službami návrhom a realizáciou 2D grafiky a užívateľských grafických GUI)

(cena za každú začatú hodinu prác) 35,00 € / 1 hod.

 

Programátorské práce (PLC aplikácie)

(cena za každú začatú hodinu prác) 55,00 € / 1 hod.

 

Programátorské práce (Mobilné aplikácie)
Pripravíme pre Vás aplikáciu / prostredie pre iPhone / iPad / Android / Windows Mobile 7, atd. + kreatívny návrh riešení jednotlivých častí aplikácie podľa skúseností a podľa predpokladu, ako by to bolo pre klienta najjednoduchšie používať.

(cena za každú začatú hodinu prác) 45,00 € / 1 hod.

 

Implementácia projektu na hosting / server (správa virtuálneho servera)
Jedinečné riešenia si zaslúžia jedinečné podmienky. Preto naše riešenie po dokončení a otestovaní diela umiestnime na virtuálny server a spojazdníme do ostrej prevádzky pre Vašich klientov. Zároveň zabezpečíme, aby všetky nastavenia e-mailov a funkcionality CMS boli korektne nastavené a otestované. Podmienkou správneho a rýchleho fungovania je virtuálny server, priestor, kde bude iba Vaše riešenie.

(cena za každú začatú hodinu prác) 25,00 € / 1 hod.

 

Zaškolenie na používanie CMS v sídle klienta
Po nasadení diela na hosting Vám zabezpečíme krátke školenie v priestoroch našej spoločnosti, resp. vo Vašej spoločnosti za účelom získania návykov správneho používania CMS a celého diela.

(cena za každú začatú hodinu prác, v cene sú už započítané aj konzultácie a cestovné náklady) 25,00 € / 1 hod.

 

Naplnenie web stránky údajmi od zákazníka
Pokiaľ ste si objednali aj tieto služby, zabezpečíme Vám naplnenie Vašej novej web stránky či už textami, údajmi, ako aj obrázkami.

(cena za každú začatú hodinu prác) 15,00 € / 1 hod.

 

Testovanie aplikácií / Support / Hotline
V prípade porúch Vám vieme poskytnúť hotline servis pre klienta v rozsahu predplateného servisu, zásah do 24 – 48 hod. od nahlásenia.

cena na základe rozsahu požadovaného servisu

 

Konzultácie vo Vašom sídle / v sídle klienta
Pomôžeme Vám pri návrhu a konzultáciách priamo u klienta.

(cena za každú začatú hodinu prác, v cene sú už započítané cestovné náklady) 25,00 € / 1 hod.