Online Marketing

Online marketing (tiež aj ako digitálny, internetový či webový) je označenie pre propagáciu a zviditeľnenie produktu, služby alebo iných aktivit v prostredí internetu. Zahŕňa radu ďalších podoblastí (napr. content marketing alebo e-mailing), ktoré sa prelínajú a navzájom doplňujú.

Lokálny marketing

Lokálny marketing

Ľudia často vyhľadávajú na mapách miesta, kde by sa radi pozreli. Staňte sa súčasťou najväčšej mapy sveta Google Maps a získajte zobrazenie na tejto mape so svojou prezentáciou. Vytvorenú pozíciu s prezentáciou Vám následne prepojíme s 3D prezentáciou. V prípade záujmu sprostredkujeme zaregistrovanie a vloženie do GPS aplikácií a navygačných systémov.

Blogy, články

Blogy, články

Blog dnes patrí medzi dôležité súčasti stránky. Vytvoríme Vám stratégiu článkov a nainštalujeme Vám blog, po konzultácií s Vami pripravíme štruktúru kategórií. Pripravíme Vám články a umiestnime ich na blog vrátane obrázkov, videí, zvukových médií a nastavíme SEO textov. Vzniknuté články prezdieľame na blogoviská a tématické fóra.

Sociálne siete

Sociálne siete

Po dôkladnej analýze Vášho portfólia vyberieme pre Vás vhodné sociálne siete, nakoľko každá z existujúcich má iné publikum. Pracujeme hlavne s Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn. Vytvoríme Vám harmonogram postov a ich obsah na mieru. Stanovíme časový rozvrh. Získame Vám viac fanúšikov – zákazníkov.

E-M@iling

E-M@iling

Rozposielanie e-mailov je jedna z oblastí, ktorú by ste nemali nikdy podceňovať. Je jedinou návštevnosťou Vašich stránok, ktorú vlastníte. Pripravíme Vám pútavé e-maily, navrhneme plán a vhodné termíny pre rozposielanie, zriadime Vám nástroj na mailovanie. Naplníme Vám databázu zákazníkov, ktorých zároveň zadelíme do skupín. Samozrejme na konci vždy analyzujeme a vyhodnotíme výsledky kampaní. Pre náročnejších zabezpečíme zber kontaktov cez formuláre, resp. nakúpime kontakty od overených poskytovateľov.

Video marketing

Video marketing

Patrí medzi zábavnejšiu formu marketingu. Vytvoríme Vám scenár na pútavé a virálne videá, zrealizujeme vyhotovenie videa a následne zriadime a zverejníme na Vašom Youtube alebo Vimeo kanále. Po konzultácií s Vami zverejníme videá na sociálne siete a blogy do skupín, kde sa nachádzajú Vaši noví zákazníci. Pripravíme stratégiu na rozšírenie Vašej značky cez komentáre. Informujte zákazníkov o svojich novinkách, podujatiach prostredníctvom video postov. Komunikujte s nimi cez komentáre a zvyšujte tak návštevnosť svojich stránok.

Remarketing

Remarketing

Často sa Vám stáva, že navštívite niektorú zo stránok a následne ju vidíte na všetkých banneroch iných stránok, resp. na videách ako reklamu? To je remarketing! Umožňuje zobrazovať reklamy ľuďom, ktorí v minulosti navštívili Váš web, použili Vašu mobilnú aplikáciu alebo poskytli svoju e-mailovú adresu. Ide o možnosť, ako dlhodobejšie osloviť cieľovú skupinu ľudí, ktorí navštívia Vašu stránku. Je niekoľkokrát účinnejší, ako iné druhy PPC reklamy. Spracujeme návrh re-kampane, pripravíme texty a bannery, následne naplánujeme a spustíme kampaň.

SMS marketing

SMS marketing

Získajte zákazníkov vďaka SMS marketingu. Každý z nás má pri sebe telefón. Využite to pre svoje podnikanie a oslovte širokú masu zákazníkov cielenou SMS správou. Cielenie podľa geolokácie v reálnom čase dokáže osloviť zákazníkov, ktorí sa nachádzajú vo Vašom blízkom okolí. Využite demografické cielenie a na rozdiel od všeobecnej reklamy, pri ktorej sa iba náhodne triafate, dobre zvoleným kritériom si výrazne zlepšujete šancu osloviť zákazníka.

Kampane, PPC

Kampane, PPC

Slová ako Google Adwords alebo Facebook PPC Vám nič nehovoria? Nezúfajte a zverte to do našich rúk. Vyberieme a zvolíme pre Vás vhodné kľúčové slová, pripravíme zákaznícke profily a skupiny, následne vyberieme vhodné PPC kanály, kde umiestnime Vašu reklamu. Pripravíme a spustíme Vaše PPC kampane. Po ukončení kampaní poskytneme analýzu návštevnosti Vašich stránokna základe našich kampaní.

Katalógy firiem

Katalógy firiem

Dnes existuje množstvo katalógov a zoznamov firiem, do ktorých sa môžete zaregistrovať, či už bezplatne, ako aj platenou formou. Vyberieme pre Vás zoznam vhodných stránok na Slovensku alebo v zahraničí pre uverejnenie Vašej vizitky a ponuky, následne Vám vyplníme profil vhodným textom, ktorý osloví zákazníkov. Zabezpečíme mesačnú údržbu a správu vyplnených profilov.

E-formuláre

E-formuláre

Máte otázky na svojich zákazníkov? Ponúkame Vám možnosť zriadiť elektronické formuláre s otázkamiVytvoríme štruktúru formulárov a otázky v krokoch tak, aby sme získali čo najviac odpovedí. Zriadime nástroj na tvorbu a odosielanie formulárov. Pripravíme rozpososlanie a dohliadneme na doručenie formulárov Vašim zákazníkom. Po ukončení kampane vyhodnotíme formuláre a pripravíme Vám výsledky formou prezentácie.

Prenájom reklamných plôch

Prenájom reklamných plôch

Vhodne umiestnená bannerová reklama je účinnou formou prezentácie Vašej značky alebo ponuky. V spolupráci s našimi partnermi Vám takúto reklamnú plochu pomôžeme vybrať a pripravíme Vám pútavý banner alebo textovú reklamu. Pomôžeme Vám s vyhľadaním vhodných partnerských stránok na umiestnenie Vášho bannera a pomôžeme pri komunikácií a dohodnutí podmienok výmeny odkazov.

Video analýza

Video analýza

Ako sa správajú moji zákazníci na mojich stránkach? To je otázka, ktorú Vám radi zodpovieme. Nasadíme na Vaše stránky nástroj na video analýzu a spustíme monitoring správania zákazníkov. V dohodnutých termínoch Vám pripravíme analýzu výsledkov a pripravíme Vám výber kritických situácií formou krátkeho videa. Následne navrhneme vylepšenia, ktoré tieto situácie odstránia a tak zvýšia návštevnosť.

Prieskumy a analýzy

Prieskumy a analýzy

Investujete nemalé finančné prostriedky do svojich stránok a Vaša návštevnosť sa stále nehýbe smerom hore? Problémom môže byť zle navrhnuté rozloženie webstránky, slabá viditeľnosť, zle zvolené kľúčové slová, atď. Nasadíme pre Vás nástroje pre analýzu návštevnosti stránok a v dohodnutých termínoch pripravíme výsledky. V spolupráci s našimi odborníkmi navrhneme vylepšenia pomôžeme so zapracovaním.

SEO, SEM, UI analýzy

SEO, SEM, UI analýzy

Netrápte sa slovami, ako sú Keywords, Backlinky, PR články, Blogy, Sociálne siete. Naši SEO špecialisti Vám zhodnotia Vaše existujúce stránkynavrhnú riešenia na optimalizáciu pre najväčšie svetové vyhľadávače. Vypracujeme Vám návrhy a postupy pre tvorbu a udržiavanie SEO nastavení stránok. Pokiaľ ste našim zákazníkom, máte samozrejme naše SEO služby v základnom balíku pri vytvorení webstránky ZDARMA.

Vprípade záujmu volajte 0907 567 301